image

LİDER SANCAK AKADEMİ

Lider Sancak Akademi, Dr. İlyas Bozkurt öncülüğünde önümüzdeki yıllarda kurulacak olan ve sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen Lider Sancak Üniversitesi’nin çatı kuruluşudur. Lider Sancak Akademi; sosyal bilimler alanında çalışma yapan TESAM, ilahiyat alanında çalışma yapan İLSAM ve yapay zeka, teknoloji ve mühendislik alanında çalışma yapan TEKNOMER enstitülerini bünyesinde barındırmaktadır.

Daha Fazlası

TESAM

TESAM, Türkiye'nin iç ve dış politika, güvenlik, ekonomi ve beşeri bilimlerde çözümler üreten bir düşünce kuruluşudur. Aynı zamanda genç akademisyenler yetiştirerek ülkemizin geleceğine katkı sağlar.

DAHA FAZLASI

İLSAM

İLSAM (İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi), İslam tarihini, kültürünü ve medeniyetini bilimsel bir perspektifle öğrenip geleceğe yönelik çözümler üretmeyi amaçlayan bir düşünce kuruluşudur.

DAHA FAZLASI

TEKNOMER

TEKNOMER, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında liderlik yaparak gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasını hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

DAHA FAZLASI
image
+
-
LİDER SANCAK AKADEMİ

Lider Sancak Akademi, Dr. İlyas Bozkurt öncülüğünde önümüzdeki yıllarda kurulacak olan ve sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen Lider Sancak Üniversitesi’nin çatı kuruluşudur.

Lider Sancak Akademi; sosyal bilimler alanında çalışma yapan TESAM, ilahiyat alanında çalışma yapan İLSAM ve yapay zeka, teknoloji ve mühendislik alanında çalışma yapan TEKNOMER enstitülerini bünyesinde barındırmaktadır.

Lider Sancak Akademi, Türkiye'nin karşılaştığı kronik sorunlara karşı çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek, ülkenin iç dinamiklerini güçlendirmeyi ve uluslararası alanda etkin bir rol oynayabilmesini sağlamayı amaç edinmiştir. Ülkemizin içerideki zorlu sorunlara odaklanan Akademimiz, bu sorunlara çözüm önerileri ve alternatifler sunarak ülkenin iç dinamiklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu, ülkemizin uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için temel bir adımdır. Lider Sancak Akademi, ülkemizde yeni atılımların gerçekleştirilebilmesi için detaylı raporlar ve çizdiği yol haritaları ile çeşitli fikir ve öneriler sunmaktadır. Bu raporlar, ülkemizi yöneten insanların vizyonunu genişleterek, teorik ve fikirsel zemin oluşturarak böylece daha etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Akademimiz, akademik kadrosu aracılığıyla yetiştirdiği beyin gücüyle, geleceğin Türkiye’sinin temellerini atmaktadır. Genç ve uzman akademisyenleri yetiştirerek ülkemizin liderleri ve uzmanları arasında yer alacak bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lider Sancak Akademi ülkemizin sosyo-ekonomik ve politik alanlardaki sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretme, akademik birikimle ülkemizi güçlendirme ve geleceğin liderlerini yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir.

Lider Sancak Akademi, sosyal bilimler alanında öncü araştırmalar gerçekleştirmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilimsel bilgiye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yüksek lisans ve doktora programları, öğrencilere kapsamlı araştırma deneyimi sunarak onları uzmanlaşmış profesyoneller haline getirmeyi ve eleştirel düşünme ve analitik yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Lider Sancak Akademi, öğrencilerini yenilikçi düşünce ve yaratıcı çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal bilimler, ilahiyat bilimleri, teknoloji ve mühendislik bilimlerindeki güncel konulara odaklanarak öğrencilere sorunları ele almak için farklı perspektifler kazandırmayı hedeflemektedir. Topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu alanlardaki bilgi ve becerileri kullanarak toplumun ihtiyaçlarına çözümler sunmak için çalışmaktadır. Bu kapsamda yerel ve ulusal düzeyde projeler, seminerler ve diğer etkinlikler düzenleyerek faaliyetler gerçekleştirmektedir.

+
-
TESAM

TESAM, temelleri 2000’li yılların başında atılmış bir Stratejik Araştırma Merkezi’dir.

Tarihimiz incelendiği zaman görülür ki, geçmişteki başarıların arkasında iyi yetişmiş bilge kişiler bulunmaktadır. Ancak baş döndürücü bir hızla ilerleyen günümüz dünyasındaki olaylar, çok boyutlu olarak gelişmekte ve geçmişe nazaran daha kompleks ve çok boyutlu bir hale gelmektedir.

Bu da neticede bir veya birkaç kişinin bu sorunları tanımlayıp bunlarla başa çıkabilme yollarını üretmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi ve isabetli öngörülerin yapılabilmesi ve bunlara karşı doğru hamleler üretilebilmesi için, birbirinden farklı bir kısım disiplin ve görüşlere sahip olan fikir adamlarının ve genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesi gerekmektedir.

TESAM; iç – dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve beşeri bilimler alanlarında faaliyet gösteren, bağımsız bir think-tank kuruluşudur.

TESAM, yalnızca bir think-tank kuruluşu değil, aynı zamanda ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak üzere düşünen, sorgulayan, fikir üreten, yenilikçi, genç akademisyenler yetiştirmek üzere kurulan bir düşünce kuruluşudur.

TESAM, kurulduğu günden itibaren şu temel amaçlarla hareket etmektedir:

• Ülkemizin mevcut sorunlarına çözüm önerileri ve alternatifler getirmektedir. Zira Türkiye’nin, içeride ayağına pranga olmuş kronik sorunlarını çözmeden, dışarıda etkin bir rol oynaması mümkün değildir.

• Ülkemizde yeni atılımlar yapılabilmesi için, hazırladığı raporlar ve çizdiği yol haritaları aracılığıyla çeşitli fikir ve öneriler sunmaktadır. Bu sayede ülkemizi yöneten insanların ufkunu açmak ve onlara bunun için gerekli teorik ve fikirsel zemini hazırlamaktadır.

• Aynı zamanda bunları yaparken, yetiştirdiği beyin gücü vasıtasıyla, geleceğin Türkiyesi’nin temellerini atmaktadır. Evet, TESAM’ı belki de diğer tüm think – tank kuruluşlarından ayıran en önemli yönü, yukarıda sayılan faaliyetlerin yanı sıra, genç ve alanında uzman akademisyenler yetiştirmesidir. Bu proje vasıtasıyla, ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak ve dışarıya olan beyin göçünün aksine, ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmektir.

+
-
İLSAM

İLSAM- İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi, temelleri kardeş kuruluşu TESAM ile birlikte 2000’li yıllarda atılan bir düşünce kuruluşudur.

Amacı, İslam tarihi, kültürü ve medeniyetini doğru ve bilimsel bir perspektifle öğrenmek, Dünya’daki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Türk-İslam Dünyası’nın ve tüm insanlığın sosyo-kültürel problemlerine çözümler üretmek ve Türk-İslam Medeniyetini ileriye taşıyacak ve insanlığa bu doğrultuda rehberlik edecek din bilginleri yetiştirmektir.

İLSAM’ın temel varoluş amacı, Kur’an’ın mantığına, ruhuna ve özüne hâkim olan bir anlayışı benimsemektir. Kur'an'ın inşa ettiği dünya görüşünü, hayata bakış açısını ve zamanın sorunlarına getirdiği çözümlerin arkasındaki ilkeleri idrak etmeyi hedefler. Bu doğrultuda din bilginleri yetiştirmeyi ve İslam dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir.

Medeniyetlerin kurulmasında ve ayakta durabilmesinde din unsuru ve din adamları son derece önemli bir role sahiptir. Fakat medeniyetin inşa edilmesinde katkı sağlama kapasitesine sahip din bilginleri her şeyden önce tevhit, akıl, adalet ve güzel ahlak ilkelerini temele alan taassup ve aşırılıktan uzak doğru bir din anlayışına sahip olmalıdır.

Ayrıca bu din bilginleri geleneğini bilmeli, ona sahip çıkmalı ve bayrak, vatan ve bunlara bağlı değerleri hassasiyetle üzerinde taşımalıdır. Son olarak din bilginleri çağının gelişmelerini bilen, önemseyen ve ileriye taşıma gayreti gösterebilecek bir donanıma sahip olmalıdır.

Bu üç özellik birer kelimeyle ifade edilecek olursa bir din bilgini Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr unsurları dengeli bir şekilde aşırıya kaçmadan üstünde taşımalıdır.


Bu minvalde İLSAM, sağlıklı bir dünya-ahiret dengesi kurabilmiş hem modern hem milliyetçi hem de sağlam dini bilgilerle donanmış, manevi ve ahlaki fazileti yüksek din adamları ve ilahiyatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu kişiler, hitabetleri, zekâları, nezaketleri ve karizmaları ile toplum içinde bir cazibe merkezi haline gelebilirler. İLSAM, bu niteliklere sahip din bilginleri yetiştirerek toplumdaki taassubu kırmayı amaçlar.

Bu niteliklere haiz din bilginleri İslam toplumlarında büyük dönüşümlerin gerçekleşmesine öncülük edebilir. İslam Dünyası'nın bilimden kültüre, fenden felsefeye, sanattan spora, ekonomiden hayatın her alanında zirvelere çıkabilmesine liderlik edebilir. Bu doğrultuda İLSAM Türk-İslam medeniyetinin ileriye taşınmasında bu hususiyetlere sahip din bilginlerinin yetişmesine son derece önem vermekte ve faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda tasarlamaktadır.

Faaliyet Alanları:

• Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar: İLSAM, İlahiyat İlimleri alanında her türlü bilimsel araştırmaları gerçekleştirir, analizler, kitaplar ve raporlar hazırlar ve elde ettiği bilgileri kamuoyuyla paylaşır.

• Stratejik Analizler ve Programlar: Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eder, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur ve bu analizleri programlarla kamuoyuyla paylaşır.

• Türk İslam Dünyası Tarihi Mirası: Modern bilimsel yöntemlerle Türk İslam dünyasının tarihi mirasını araştırarak günümüz insanının dikkatine sunar. Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilişkilerini sürdürerek, Müslüman coğrafyadaki değişim ve gelişmelere dair bilgi birikimini artırır.

• Genç akademisyenlerin yetişmesine yönelik akademi okulu, konferans, seminer, staj programları ve çalıştaylar düzenler.

+
-
TEKNOMER

TEKNOMER (Teknoloji ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi), Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine ve milli teknoloji hamlesine öncülük etmek hedefiyle kurulmuş bir düşünce kuruluşudur.

Türkiye, teknolojik gelişme ve dolayısıyla ekonomik kalkınma anlamında sanayi inkılabına geç katıldığı için bu alanlarda gelişmiş batı ülkelerini bir daha yakalayamamıştır. Teknolojik gelişmelerin inanılmaz derecede hızlandığı, yapay zeka teknolojilerinin hayatımızın her alanına girmeye başladığı ve dijitalleşmenin gerçekleştiği 21. yüzyılda Türkiye’nin bilim ve teknoloji yarışında diğer ülkelerin gerisinde kalması düşünülemez.

TEKNOMER bilim ve teknoloji yarışında Türkiye’nin ihtiyacı olan konularda bilim insanlarını bir araya getirip bu konularda çalışmalar yapmakta, raporlar hazırlamakta ve Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasına katkıda bulunma amacıyla kongreler, paneller, seminer vs. toplantılar düzenlemektedir.